Joyful

– är barnkören för dig som har fyllt 5 år och uppåt och älskar att sjunga.

Just nu sker inga kontinuerliga övningar, utan endast inför kommande uppsjungningar.

Vi övar oftast i kyrksalen, V Köpmansgatan 5.

Frågor, kontakta:
Camilla Allert
Ordförande i barnrådet
Tfn 070-972 49 65
camilla.allert@gmail.com